SP ackrediterade för mätning av PV I-U

Goda nyheter för svensk solel – SP är nu ackrediterade för mätning av strömspänningskarakteristik på solcellsmoduler enligt den internationella standarden IEC 60904-1:2006 i SPs nya flasher.

I dagsläget kan SP mäta moduler byggda på kristallint kisel och CIGS upp till 2,10*1,35 m. Med smärre kompletteringar kan även andra material karaktäriseras.
Stora beställare av solelanläggningar, modulimportörer och modultillverkare är exempel på aktörer som kan ha nytta av detta.

Kontakta peter.kovacs@sp.se eller ingemar.svensson@sp.se för en offert!