Kostnadsfri hjälp med utvärdering!

Chalmers Entreprenörskola – i samarbete med Testbädd Sol – erbjuder aktörer inom svensk solenergiforskning och den svenska solenergibranschen kostnadsfri hjälp med idéutvärdering. Deadline för att nominera nya idéer är den 10:e december 2014.

Utvärderingsprocessen sker under sekretess och omfattar ca 100 timmars arbete som genomförs av ett studentteam på entreprenörskolan. Analysen omfattar frågor som immaterialrätt (”freedom to operate”), marknadspotential, affärsmodell mm. Resultatet dokumenteras i en skriftlig rapport som idégivaren förfogar fritt. 

Mer information (på engelska) samt formulär för att nominera en idé (på engelska).
Deadline för att nominera nya idéer är den 10:e december 2014.