Efterlysning: Solcellsanläggning för studiebesök

Testbäddsprojektet planerar en studieresa för fastighetsägare, arkitekter, konsulter, m fl och vi efterlyser nu en lämplig solcellsanläggning för studiebesök.

Studieresan är planerad till den 15–16 eller 19–20 oktober.

Kravet är att solcellsanläggningen ska vara ett bra exempel som är möjligt att “kopiera” i ordets positiva mening, så vi får fler anläggningar och att anläggningsägaren är intresserad att vara med vid studiebesöket.

Hör av dig med en bild på och en adress till anläggningen, så snart du bara kan till Jan-Olof Dalenbäck, jan-olof@svensksolenergi.se.

Vi på Solar Test Bed / “Testbädd för nya solenergilösningar” förbehåller oss rätten att välja de lämpligaste anläggningarna.)